Jméno: Povaha: Prvotní ctnost:
Hráč: Chování: Krédo:
Kronika: Koncept: Počáteční přesvědčení:

Vlastnosti

Fyzické

Společenské

Psychické

Síla lmmmm Charisma lmmmm Vnímavost lmmmm
Obratnost lmmmm Ovládání lmmmm Inteligence lmmmm
Odolnost lmmmm Vzhled lmmmm Důvtip lmmmm

Schopnosti

Nadání

Dovednosti

Znalosti

Atletika mmmmm Etiketa mmmmm Akademické mmmmm
Empatie mmmmm Chladné zbraně mmmmm Byrokracie mmmmm
Intuice mmmmm Přežití mmmmm Finančnictví mmmmm
Ostražitost mmmmm Řemesla mmmmm Lingvistika mmmmm
Podvádění mmmmm Řízení mmmmm Medicína mmmmm
Povědomí mmmmm Skrývání mmmmm Okultismus mmmmm
Projev mmmmm Střelba mmmmm Počítače mmmmm
Uhýbání mmmmm Technika mmmmm Politika mmmmm
Uliční moudrost mmmmm Umění mmmmm Věda mmmmm
Vůdcovství mmmmm Výbušniny mmmmm Vyšetřování mmmmm
Zápas mmmmm Zabezpečení mmmmm Výzkum mmmmm
Zastrašování mmmmm Znalost zvířat mmmmm Zákony mmmmm

Výhody

Zázemí

Břity

 

Ctnosti

    Název          Krédo        Úroveň   Spouštění  
Soucit

1m__

2m__

3m__

4m__

5m__

6m__

7m__

8m__

9m__

10m__

Vize

1m__

2m__

3m__

4m__

5m__

6m__

7m__

8m__

9m__

10m__

Zápal

1m__

2m__

3m__

4m__

5m__

6m__

7m__

8m__

9m__

10m__

  mmmmm ______________mmmmm_________  
  mmmmm ______________mmmmm_________  
  mmmmm ______________mmmmm_________  
  mmmmm ______________mmmmm_________  
  mmmmm ______________mmmmm_________  
  mmmmm ______________mmmmm_________  
  mmmmm ______________mmmmm_________  

 

Duševní poruchy

Přesvědčení

mmmmmmmmmm

 

Síla vůle

mmmmmmmmmm

qqqqqqqqqq

Zranění

 

 

 

 

 

 

 

 

Škrábnutí

Pohmoždění -1

Lehké zranění -1

Zranění -2

Těžké zranění -2

Zmrzačení -5

Vyřazení

q

q

q

q

q

q

q

 
 

Zkušenost